frimerkeauksjon gamle brev gamle frimerker i bunter norske gullmynter gamle brev  pluss sekstant lott med myner og sedler gamle norske postkort gamle frimerker i skattekiste norske skillingsmerker
eldre auksjoner

forrige auksjon

neste auksjon

nettkataloger

resultatlister

her finner du oss

linker

fotosidene

FAQ: Ofte stilte spørsmål(frequently asked questions).

For å unngå å svare på de samme spørsmålene om og om igjen pr. mail, telefon og brev, er det mye lettere å legge ut svar på de vanligste spørsmålene på en nettside i stedet.

Spørsmål angående bud og auksjoner

Kan jeg sende bud som E-mail?
Svar: Det kan du godt. Tast gjerne budene dine rett inn i en mail til oss. Det er ikke nødvendig å huske kundenummeret, men det er viktig at du tar med komplett adresse. Bruker du en annen mailadresse enn den du tidligere har brukt, er vi glade for å kunne få et tips om å korrigere.
Forsøk å unngå vedlegg til E-mail. Noen scanner inn budseddelen og vedlegger denne som et digert vedlegg i jpg-/pdf-eller tif-format. Det er lite egnet i forhold til å skrive budene rett inn i mailen, dessuten tungvint og dårlig anvendt tid for begge parter. Vedlegg kan lett skrelles vekk av spamfiltere også. Straks vi mottar bud pr. mail sender vi en kvittering. Unntaket er veldig sene bud, dvs. bud vi mottar senere enn fredag kl. 14. før auksjonen. Vi kvitterer ikke for slike, men forsøker å få dem med på auksjonen så langt tiden tillater.

Hvor finner jeg startbud - en liste over hvilke bud auksjonen skal starte med?
Svar: Offentliggjørelse av startbud forekommer ikke hos oss. Etter å ha vurdert om vi skal offentliggjøre innkomne, nest høyeste bud  + inkrement  er vi kommet til at de fleste er best tjent med at vi ikke gjør det. 
Systemet har, etter vår mening, flere betenkelige sider.  Vi har bl.a. hørt om at eiere av objekter selv har kunnet trekke opp  tilslagssummene ved å legge inn nye bud rett under startbudet.  Dermed blir nest høyeste bud høyere, og eieren kan tyne ut enda mer for sine egne objekter. Slik vi ser systemet praktisert mange steder, vil kunder som skal avgi bud på  forhånd, tjene på å vente med å avgi sine bud til kvelden før auksjonen. Da unngår de å være med på å jekke opp prisen på objekter de selv ønsker å kjøpe.
Siden dette avsnittet første gang ble lagt på nettet, har vi fått mange spørsmål  fra budgivere om vi publiserer startbud. Det er tydelig at mange er skeptiske, og det er også mange som forteller at de har hatt dårlige erfaringer.  Mange forhåndsbyderne har gitt uttrykk for at de ville "holde igjen litt"  om de visste at deres bud ville komme til uttrykk i en liste over startbud. Dermed er det slett ikke sikkert at offentliggjørelse av startbud  resulterer i høyere priser likevel.
Vi vil ikke utelukke at det i fremtiden kan bli aktuelt å offentliggjøre startbud hos oss, men da sannsynligvis som en del av et interaktivt system
Synspunkter mottar vi gjerne på E-mail til germeten@online.no.  

Hva skjer om jeg byr høyt på et objekt med en lav utropspris? Svar: Du betaler aldri mer enn nest høyeste bud + 10%. Et objekt blir solgt til den budgiveren som byr mest. Skriftlige bud reguleres ned til nest høyeste  bud + maksimum 10 %. Har du for eksempel budt kr 5.000,- på et objekt med utrop kr 500,- og nest høyeste bud er kr 1.000,-, blir tilslaget kr 1.100,-. I tillegg kommer salæret på 18%.

(PS til et bud sendt pr. mail):
Har en gang tidligere lagt inn et bud uten respons.
Derfor vil jeg be om å få en tilbakemelding om at mitt bud
er mottatt/godtatt.
Svar: Alle bud avgitt pr mail kvitterer vi for. Unntaket er sene bud.
Vi har ikke tid til å sende kvittering på bud sent pr. fax.
Bud som sendes som mail senere enn torsdag før auksjonen samler vi opp og legger inn så langt tiden tillater.
Slike bud får ingen kvittering.

Hvor sent kan jeg sende inn bud for å være sikker på at de kommer med på auksjonen?


Det blir gjerne sent siste uken
før en auksjon.

Svar: Vi rigger ned dataanlegget vårt rett før auksjonen og flytter det ned til SAS-hotellet. Der nede er pågangen stor og det blir ganske hektisk.

Vi forsøker selvsagt å få med alle bud som kommer inn sent, men vi regner med at om budene er viktige for deg, passer du nok også på å levere dem i rimelig tid. Bud som sendes som mail eller i posten kan risikere å bli forsinket. Bud som sendes som mail og blir mottatt i rimelig tid, dvs minst ett døgn før auksjonen starter, vil du motta en kvittering for. Etter den tid tar vi med det vi rekker. Det er en tydelig trend at de siste budene vi mottar ofte er slike som likevel ikke ville ha noen særlig mulighet til å vinne budrunden.

Det kan være en mulighet å ringe inn bud på telefon 922 45 697 eller 905 21 260, men vi setter pris på at slike bud heller ikke utsettes mer enn strengt tatt nødvendig. På auksjonsdagene er det store muligheter for at du rett og slett ikke kommer gjennom på telefonen på grunn av den store pågangen.

Vi er veldig nøye med at alle bud behandles 100% fair. Det er derfor ikke noe poeng i å drøye forhåndsbud til de siste dagene før auksjonen. Konklusjon: Er budene viktige for deg, bør de leveres i god tid. Dessuten vil det budet som er avgitt først bli vinnerbudet om det er flere like bud.

Til hver auksjon mottar vi flere bud som ikke kommer inn tidsnok til å bli med. Noen av dem også etter at hele auksjonen er avholdt.

Hvor mye må jeg by på en samling eller lott for å være sikker på å få tilslag?
Svar: Vi fraråder folk å by på en lott eller samling som de ikke har sett. Det vil ofte resultere i at man slett ikke får kjøpt den lotten som virkelig er bra, men derimot kan risikere å betale for mye for en mindre spennende lott. Vår politikk er at alle lotter skal være verdt langt over utropspris, men det er ingen garanti for at samtlige lotter for eksempel er verdt det dobbelte av utrop eller mer. Vi anbefaler at du sjekker utrop og tilslag på lotter og samlinger  som er solgt på tidligere auksjoner. Det ligger mange illustrerte resultater fra tidligere auksjoner på en rekke av våre nettsider.  Du vil finne en komplett auksjonskatalog fra forrige auksjon og samtlige resultatlister helt tilbake til 1994.
Langt på vei 100% av lotter og samlinger på auksjonene våre kjøpes av folk som har vært på auksjonsvisningen og gått gjennom materialet. Derfor sette utropsprisen til en rund sum - ofte kr 1.000,-.

gammelt postkort fra Holmsbu
Et kort fra lott 4057 på vår auksjon 68 den 30. april 2005: Norske og utenlandske postkort i eske. Utrop kr 1.000,-. Tilslag kr 26.000,-. Rett og slett umulig å ta stilling til uten å ha studert denne lotten grundig!

I en lott på forrige auksjon var det et kort som jeg fryktelig gjerne skulle hatt til min samling. Kan jeg få oppgitt navn og adresse til kjøperen, slik at jeg kan spørre om å få kjøpt kortet av ham?
Svar: Vi har som prinsipp at vi ikke oppgir navn. Verken
på kjøpere eller innleverere. De aller fleste ønsker det slik. Men det hender slett ikke sjelden at vi videresender forespørsler som nevnt ovenfor til den som fikk tilslaget. Vi ber om å få forespørselen i form at et brev som sendes til oss, som vi sender videre. Så får det være opp til kjøperen å svare. Litt annerledes er det om kjøperen er en handler som lever av å selge kort enkeltvis videre.

gammelt postkort fra grytviken sør georgiaOvenfor ser du det beste kortet fra en lott med motiver fra polare områder. Budgiveren på auksjonen har nok innregnet dette kortet med en høy sum for å ha noen sjanse på å få tilslaget på lotten.

Mange av disse handlerne er blant våre beste kunder, og vi oppgir gjerne både navn og telefonnummer. - Det gjelder jo å handle raskt, fordi pågangen på disse handleren er ganske stor rett etter en av auksjonene våre. En postkortlott kan bli skikkelig dyr på auksjon. Grunnen er som regel at lotten har inneholdt mange spennende, sjeldne og attraktive kort. Det er derfor lite trolig at det blir særlig billig å skaffe seg disse kortene fra kjøperen etter auksjonen.

Sjekk innholdet i C:\WEBSHARE\kjellg\auksjonr\htmsider\budgiver.htm

Denne siden vil etter hvert bli utvidet med flere spørsmål og svar.

Litt om denne siden:

Vi har kontakt med mange ivrige frimerkesamlere og filatelister rundt om i hele verden, noe vi synes er svært hyggelig. Våre internettsider er svært godt besøkt, og tilbakemeldingene er mange. Som et resultat av dette mottar vi mange forespørsler pr E-mail. Ofte er spørsmålene de samme, og det slo oss at vi kunne samle noen av de oftest stilte spørsmål på en av våre internettsider - FAQ, frequently asked questions. Det ble starten på forløperen til denne siden for mange år siden. Flere spørsmål og svar vil bli føyet til etter hvert som tiden tillater det.

Av resultatlisten ser det ut som om jeg har fått tilslaget på objekt nnnn. Vennligst send en oversikt over hvor mye jeg skal betale...
Svar:
Vi er et team som holder på med utsendelsene av objektene. Vi tar dem fortløpende i rekkefølge, og det tar ikke mange dagene før alle har mottatt sitt.
Vi vil gjerne unngå å ta noen fakturaer utenom tur, men det resultatet at alle de andre må vente.

Jeg vil gjerne hente objektene på kontoret hos dere i stedet for å få dem sendt.
Svar:
Det går fint om du har gitt beskjed om dette på forhånd, gjerne i form av en beskjed på budseddelen eller til folkene våre på auksjonsdagen. Når vi kommer til din faktura, legger vi objektene til side i stedet for å sende ut. Men vennligst vent et par dager med å komme innom, da vi har mye sorteringsarbeid som skal unnagjøres først.

Subject: Tips: Del opp katalogen i flere .pdf- filer
Hei!
Istedenfor å legge ut hele auksjonskatalogen i en schvær fil på 52 MB, som må lastes ned alt under ett, kunne det kanskje være en idé å ha en innholdsfortegnelse som gjør at man kan laste ned mindre filer for de områder man er interessert i. Det går jo vesentlig raskere å laste ned 10 MB enn å måtte vente til hele 52 MB er nedlastet.

Svar:
Takk for tips. Alltid verdifullt å få tilbakemeldinger.   Vi har hatt pdf-versjon av auksjonskatalogen på nett i mange år. I starten delte vi opp katalogen i 8-10 deler, med filstørrelser på 2-3 MB. Likevel fikk vi masse skjenn, dels fordi folk ikke klarte å håndtere pdf (noen forsøkte bl.a. å åpne direkte i Notepad etc), dels fordi noen hadde en så tynn internettforbindelse at selv 2 MB var mye. Nå har "alle" ganske "brede bånd" og vi har fått tilbakemeldinger på at en komplett katalog er best. Vi har kommet til at dagens inndeling er den de fleste er fornøyd med. Men vi presiserer at nedlasting av filen til egen maskin er mye bedre enn å åpne den direkte i nettbrowseren.


Sist oppdatert 23. 1. 2015.         Kjell Germeten A/S.            Webdesign:  Kjell Germeten ©