frimerkeauksjon  gamle brev  gamle frimerker i bunter  gamle poststempler  gamle brev  pluss sekstant  gamle norske skillingsfrimerker  gamle norske postkort  gamle frimerker i skattekiste  norske skillingsmerker
eldre auksjoner

forrige auksjon

neste auksjon

nettkataloger

resultatlister

her finner du oss

linker

fotosidene

Frimerkeauksjon 75. Resultatlisten / List of prices realised.
SAS-hotellet i Oslo fredag 28.- og lørdag 29. november 2009.

Samlet omsetning på auksjonen: kr 6,3 mill kr. Salgsprosent: 89.

Se noen illustrerte salgseksempler!

frimerkeauksjonekatalog 75.

  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.  
  1001     650,-    1045     400,-    1089     450,-    1133   1.980,- 
  1002     495,-    1046     500,-    1090     440,-    1134   4.800,- 
  1003     650,-    1047     300,-    1091     374,-    1135   4.200,- 
  1004     660,-    1048     750,-    1092     400,-    1136   6.500,- 
  1005     330,-    1049     330,-    1093     450,-    1137        -  
  1006     350,-    1050     750,-    1094     400,-    1138   1.000,- 
  1007     440,-    1051     600,-    1095     300,-    1139     358,- 
  1008     550,-    1052     660,-    1096     605,-    1140     800,- 
  1009   1.000,-    1053     450,-    1097   1.000,-    1141   1.600,- 
  1010     450,-    1054     160,-    1098   4.180,-    1142   6.000,- 
  1011     660,-    1055   2.100,-    1099   3.850,-    1143   4.200,- 
  1012     715,-    1056   2.100,-    1100        -     1144   2.300,- 
  1013     550,-    1057   5.500,-    1101     560,-    1145     250,- 
  1014   1.300,-    1058     350,-    1102   2.046,-    1146   5.000,- 
  1015     900,-    1059     350,-    1103     460,-    1147     800,- 
  1016   2.000,-    1060     990,-    1104     250,-    1148  12.500,- 
  1017   1.900,-    1061     300,-    1105     200,-    1149   7.000,- 
  1018   2.100,-    1062     330,-    1106   2.000,-    1150  11.000,- 
  1019   2.200,-    1063     400,-    1107   1.700,-    1151   3.700,- 
  1020   1.100,-    1064     450,-    1108   1.600,-    1152     330,- 
  1021     850,-    1065     200,-    1109     750,-    1153      80,- 
  1022   1.200,-    1066     800,-    1110     300,-    1154   3.600,- 
  1023   2.200,-    1067     330,-    1111  33.000,-    1155  24.000,- 
  1024     750,-    1068     275,-    1112     350,-    1156     100,- 
  1025     500,-    1069     330,-    1113   1.500,-    1157     250,- 
  1026     440,-    1070     500,-    1114     850,-    1158  54.000,- 
  1027   1.100,-    1071     220,-    1115   1.100,-    1159   7.000,- 
  1028     350,-    1072     240,-    1116  14.000,-    1191     600,- 
  1029   1.200,-    1073     500,-    1117  19.500,-    1192     880,- 
  1030   1.250,-    1074     300,-    1118   8.500,-    1193     400,- 
  1031   1.150,-    1075     495,-    1119  13.000,-    1194     800,- 
  1032     950,-    1076     550,-    1120   9.000,-    1195   1.300,- 
  1033     350,-    1077     500,-    1121  10.000,-    1196     950,- 
  1034   1.100,-    1078     550,-    1122  10.500,-    1197   1.700,- 
  1035   1.400,-    1079     400,-    1123   1.200,-    1198   8.500,- 
  1036     660,-    1080     350,-    1124   8.000,-    1199        -  
  1037     650,-    1081     220,-    1125   9.500,-    1200        -  
  1038     600,-    1082     770,-    1126   9.500,-    1201   3.200,- 
  1039     350,-    1083     400,-    1127   3.700,-    1202        -  
  1040     800,-    1084     300,-    1128   3.600,-    1203   1.100,- 
  1041     650,-    1085   1.320,-    1129  12.500,-    1204   1.600,- 
  1042     350,-    1086     550,-    1130   8.000,-    1205     250,- 
  1043     900,-    1087     330,-    1131   5.000,-    1206     240,- 
  1044     300,-    1088     330,-    1132   3.700,-    1207        -  
                                                                       
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.  
  1208        -     1252     800,-    1296   3.000,-    1340        -  
  1209        -     1253        -     1297   3.400,-    1341     440,- 
  1210   2.000,-    1254   2.900,-    1298        -     1342   1.200,- 
  1211   2.420,-    1255   1.300,-    1299   1.500,-    1343        -  
  1212     550,-    1256     800,-    1300   1.300,-    1344   1.200,- 
  1213  14.500,-    1257     560,-    1301     300,-    1345   2.500,- 
  1214   1.200,-    1258   1.800,-    1302   2.400,-    1346     950,- 
  1215   4.400,-    1259        -     1303     960,-    1347   3.200,- 
  1216        -     1260     550,-    1304   1.600,-    1348   1.500,- 
  1217   1.650,-    1261   1.300,-    1305   6.000,-    1349   1.700,- 
  1218        -     1262   1.700,-    1306     650,-    1350   3.300,- 
  1219   2.000,-    1263   5.000,-    1307   2.400,-    1351     400,- 
  1220   1.800,-    1264   1.500,-    1308   4.400,-    1352     400,- 
  1221   2.310,-    1265   2.200,-    1309        -     1353        -  
  1222   2.310,-    1266        -     1310   8.000,-    1354     900,- 
  1223        -     1267   3.400,-    1311   2.200,-    1355   1.900,- 
  1224   1.100,-    1268   2.600,-    1312   1.800,-    1356     715,- 
  1225        -     1269   2.900,-    1313   5.500,-    1357     450,- 
  1226   3.200,-    1270   2.100,-    1314   1.300,-    1358     550,- 
  1227        -     1271     800,-    1315     800,-    1359   3.200,- 
  1228     640,-    1272     400,-    1316   1.650,-    1360     567,- 
  1229   1.500,-    1273   6.000,-    1317   2.600,-    1361        -  
  1230     950,-    1274     400,-    1318     400,-    1362   2.400,- 
  1231        -     1275        -     1319     400,-    1363   2.400,- 
  1232   1.300,-    1276     550,-    1320     500,-    1364   3.600,- 
  1233        -     1277   6.500,-    1321   2.300,-    1365     560,- 
  1234        -     1278     650,-    1322   8.500,-    1366     650,- 
  1235   1.500,-    1279        -     1323        -     1367     650,- 
  1236   1.700,-    1280     240,-    1324   4.200,-    1368     650,- 
  1237   3.520,-    1281     600,-    1325     800,-    1369   1.500,- 
  1238  14.000,-    1282     350,-    1326     560,-    1370   9.350,- 
  1239   1.600,-    1283   4.200,-    1327        -     1371   2.200,- 
  1240   2.000,-    1284     560,-    1328     240,-    1372   1.600,- 
  1241        -     1285     150,-    1329   1.300,-    1373   3.000,- 
  1242   1.700,-    1286        -     1330   5.600,-    1374   4.000,- 
  1243   1.500,-    1287     240,-    1331   3.000,-    1375   2.200,- 
  1244   2.000,-    1288     350,-    1332     800,-    1376   6.820,- 
  1245        -     1289     240,-    1333     800,-    1377   1.200,- 
  1246   2.100,-    1290   2.500,-    1334   1.200,-    1378  12.100,- 
  1247   1.100,-    1291  11.000,-    1335     400,-    1379   3.800,- 
  1248   2.310,-    1292   2.750,-    1336   1.400,-    1380   7.000,- 
  1249   3.100,-    1293   2.600,-    1337     560,-    1381  14.000,- 
  1250   4.950,-    1294   3.000,-    1338   2.100,-    1382   1.800,- 
  1251   2.000,-    1295   5.000,-    1339   4.000,-    1383   4.500,- 
                                                                       
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.  
  1384   2.300,-    1428     640,-    1472     880,-    1516     400,- 
  1385   1.100,-    1429     750,-    1473  16.000,-    1517   1.100,- 
  1386     800,-    1430     400,-    1474        -     1518   1.900,- 
  1387   3.000,-    1431     450,-    1475     240,-    1519     450,- 
  1388   8.000,-    1432   4.300,-    1476        -     1520   4.800,- 
  1389     560,-    1433   1.200,-    1477     550,-    1521     400,- 
  1390     700,-    1434   4.600,-    1478     500,-    1522     800,- 
  1391   2.400,-    1435     550,-    1479     400,-    1523     500,- 
  1392   1.500,-    1436   1.000,-    1480  17.000,-    1524   1.200,- 
  1393   1.900,-    1437   1.600,-    1481     350,-    1525     880,- 
  1394   2.000,-    1438     250,-    1482     880,-    1526   2.500,- 
  1395   2.200,-    1439   2.100,-    1483     500,-    1527     600,- 
  1396   1.300,-    1440   1.600,-    1484     550,-    1528   2.000,- 
  1397   1.540,-    1441   1.000,-    1485     330,-    1529   1.500,- 
  1398     500,-    1442   3.300,-    1486        -     1530     850,- 
  1399   1.400,-    1443   1.320,-    1487   3.600,-    1531   3.600,- 
  1400   1.000,-    1444   2.700,-    1488   1.900,-    1532     950,- 
  1401   1.400,-    1445        -     1489   1.540,-    1533     400,- 
  1402     781,-    1446     770,-    1490   1.540,-    1534   9.000,- 
  1403   1.400,-    1447     600,-    1491   1.540,-    1535  12.000,- 
  1404   1.400,-    1448   1.600,-    1492   1.540,-    1536   2.800,- 
  1405     600,-    1449     825,-    1493   1.100,-    1537  15.500,- 
  1406   2.100,-    1450   1.800,-    1494   1.200,-    1538   1.100,- 
  1407     600,-    1451   1.400,-    1495   2.900,-    1539     800,- 
  1408  11.220,-    1452     800,-    1496   8.000,-    1540     550,- 
  1409     960,-    1453     950,-    1497   4.400,-    1541   1.300,- 
  1410   1.000,-    1454  33.000,-    1498   4.600,-    1542   3.800,- 
  1411   1.600,-    1455        -     1499   1.150,-    1543     350,- 
  1412        -     1456  22.000,-    1500     600,-    1544     990,- 
  1413     700,-    1457     750,-    1501  13.000,-    1545   2.420,- 
  1414     700,-    1458     800,-    1502     500,-    1546     240,- 
  1415   7.500,-    1459     900,-    1503     400,-    1547   1.320,- 
  1416   1.925,-    1460  26.000,-    1504  11.500,-    1548   8.000,- 
  1417     500,-    1461   9.500,-    1505   1.320,-    1549   1.650,- 
  1418     800,-    1462   1.200,-    1506        -     1550   1.500,- 
  1419     240,-    1463     240,-    1507     550,-    1551   2.250,- 
  1420   1.100,-    1464   1.300,-    1508     800,-    1552     950,- 
  1421  11.000,-    1465     500,-    1509     400,-    1553   1.900,- 
  1422     400,-    1466     650,-    1510     400,-    1554     250,- 
  1423   1.400,-    1467     950,-    1511     468,-    1555     750,- 
  1424     900,-    1468  62.000,-    1512     750,-    1556   2.475,- 
  1425     550,-    1469   2.100,-    1513     700,-    1557     250,- 
  1426     650,-    1470     400,-    1514     600,-    1558     150,- 
  1427   2.300,-    1471     500,-    1515   1.650,-    1559     990,- 
                                                                       
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.  
  1560        -     1604   5.500,-    1648     990,-    1692   1.540,- 
  1561   1.210,-    1605   6.050,-    1649        -     1693     400,- 
  1562   1.200,-    1606   1.100,-    1650     350,-    1694     320,- 
  1563     400,-    1607     880,-    1651     825,-    1695     250,- 
  1564     900,-    1608        -     1652        -     1696   1.600,- 
  1565     750,-    1609   1.200,-    1653     650,-    1697   3.410,- 
  1566   8.500,-    1610   1.600,-    1654   1.400,-    1698     550,- 
  1567        -     1611     990,-    1655   1.000,-    1699   1.300,- 
  1568     400,-    1612   2.800,-    1656   1.400,-    1700     400,- 
  1569   1.600,-    1613   8.910,-    1657     495,-    1701     850,- 
  1570   2.750,-    1614   1.650,-    1658     400,-    1702   3.200,- 
  1571     850,-    1615   1.200,-    1659     600,-    1703   1.600,- 
  1572   1.155,-    1616   1.000,-    1660   1.100,-    1704     400,- 
  1573     950,-    1617        -     1661        -     1705   1.403,- 
  1574      80,-    1618     560,-    1662        -     1706        -  
  1575     800,-    1619        -     1663        -     1707     400,- 
  1576     350,-    1620     900,-    1664     640,-    1708     400,- 
  1577   5.280,-    1621   1.700,-    1665   2.600,-    1709   1.650,- 
  1578  12.000,-    1622   1.430,-    1666   5.000,-    1710   2.100,- 
  1579   2.200,-    1623   4.600,-    1667     800,-    1711     400,- 
  1580   1.800,-    1624     800,-    1668  10.000,-    1712     240,- 
  1581        -     1625     450,-    1669     800,-    1713   1.100,- 
  1582   1.400,-    1626  27.500,-    1670   1.200,-    1714   1.600,- 
  1583   1.100,-    1627   1.100,-    1671     500,-    1715     400,- 
  1584   1.200,-    1628     550,-    1672     550,-    1716        -  
  1585   1.000,-    1629   1.925,-    1673   1.900,-    1717   2.200,- 
  1586     400TR    1630   1.980,-    1674     550,-    1718     800,- 
  1587   2.400,-    1631     240,-    1675     650,-    1719        -  
  1588   4.950,-    1632     900,-    1676  10.500,-    1720   2.200,- 
  1589   4.950,-    1633   1.870,-    1677     800,-    1721  13.200,- 
  1590   8.000,-    1634     550,-    1678     400,-    1722   3.500,- 
  1591   1.500,-    1635     850,-    1679     900,-    1723  12.000,- 
  1592   3.300,-    1636   2.500,-    1680     650,-    1724     400,- 
  1593   2.100,-    1637        -     1681  10.000,-    1725   8.800,- 
  1594   1.300,-    1638     400,-    1682   1.500,-    1726        -  
  1595   1.400,-    1639     800,-    1683     550,-    1727   1.200,- 
  1596   1.100,-    1640        -     1684   2.700,-    1728     640,- 
  1597   1.000,-    1641     880,-    1685     400,-    1729   1.100,- 
  1598     850,-    1642   1.200,-    1686   6.000,-    1730  12.500,- 
  1599  22.000,-    1643        -     1687   2.900,-    1731   2.750,- 
  1600  25.000,-    1644        -     1688   1.500,-    1732   1.300,- 
  1601   5.500,-    1645   2.500,-    1689     800,-    1733     560,- 
  1602   5.500,-    1646        -     1690     400,-    1734   5.500,- 
  1603   4.950,-    1647     825,-    1691   2.200,-    1735   2.000,- 
                                                                       
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.  
  1736   1.100,-    1780   1.900,-    1824     240,-    2108   6.500,- 
  1737   1.200,-    1781   1.500,-    1825     550,-    2109   5.000,- 
  1738     800,-    1782   3.200,-    1826     800,-    2110   2.000,- 
  1739   1.200,-    1783   2.500,-    1827     650,-    2111   3.080,- 
  1740   2.750,-    1784   2.400,-    2001   2.300,-    2112   1.000,- 
  1741  18.500,-    1785     500,-    2002  12.500,-    2113     500,- 
  1742  15.000,-    1786     800,-    2003  10.010,-    2114     560,- 
  1743   2.000,-    1787   2.400,-    2004   5.500,-    2115     800,- 
  1744   9.000,-    1788        -     2005   3.400,-    2116     560,- 
  1745  25.000,-    1789   3.200,-    2006   7.500,-    2117   1.300,- 
  1746   9.500,-    1790     800,-    2007   1.200,-    2118        -  
  1747   2.400,-    1791     578,-    2008        -     2119   5.095,- 
  1748   3.700,-    1792     300,-    2009   1.800,-    2120   3.200,- 
  1749     880,-    1793     240,-    2010     400,-    2121        -  
  1750   1.200,-    1794   1.000,-    2011   1.430,-    2122   1.600,- 
  1751     560,-    1795     750,-    2012     700,-    2123     700,- 
  1752     550,-    1796     800,-    2013        -     2124  12.500,- 
  1753   2.750,-    1797   1.500,-    2014   2.000,-    2125  17.500,- 
  1754   8.500,-    1798     800,-    2015   1.600,-    2126        -  
  1755  15.500,-    1799   1.600,-    2016        -     2127        -  
  1756   4.700,-    1800     770,-    2017  22.000,-    2128     560,- 
  1757  13.000,-    1801     850,-    2018     400,-    2129   4.000,- 
  1758        -     1802   1.100,-    2019   1.000,-    2130  17.000,- 
  1759     800,-    1803   2.100,-    2020        -     2131        -  
  1760     550,-    1804     240,-    2021     750,-    2132        -  
  1761   4.950,-    1805   1.100,-    2022  10.000,-    2133        -  
  1762        -     1806   2.650,-    2023   7.000,-    2134   3.600,- 
  1763   3.500,-    1807     363,-    2024   5.100,-    2135   2.400,- 
  1764   2.530,-    1808     160,-    2025        -     2136   2.420,- 
  1765        -     1809   1.200,-    2026   7.000,-    2137   3.960,- 
  1766   2.750,-    1810   2.310,-    2027  16.500,-    2138   4.800,- 
  1767        -     1811     660,-    2028        -     2139        -  
  1768   1.210,-    1812     750,-    2029        -     2140        -  
  1769     800,-    1813     400,-    2030   4.600,-    2141   7.000,- 
  1770   1.600,-    1814   1.600,-    2031   5.200,-    2142   3.000,- 
  1771   4.300,-    1815     600,-    2032   3.900,-    2143   1.900,- 
  1772   4.300,-    1816     500,-    2033   2.800,-    2144   8.000,- 
  1773   2.900,-    1817     715,-    2101   6.000,-    2145  14.000,- 
  1774   1.900,-    1818     800,-    2102   2.000,-    2146   4.000,- 
  1775   2.000,-    1819     600,-    2103   8.000,-    2147  11.500,- 
  1776   1.200,-    1820   5.500,-    2104     700,-    2148  10.500,- 
  1777   1.100,-    1821   4.000,-    2105        -     2149   1.600,- 
  1778     900,-    1822   1.600,-    2106   1.100,-    2150   4.600,- 
  1779   3.300,-    1823        -     2107   6.500,-    2151   5.600,- 
                                                                       
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.  
  2152  13.000,-    2196  24.000,-    2240   1.700,-    2432   3.100,- 
  2153  10.500,-    2197   6.000,-    2241  21.000,-    2433   5.600,- 
  2154     800,-    2198  25.000,-    2242   1.900,-    2434     400,- 
  2155  12.500,-    2199   6.500,-    2243   2.000,-    2435        -  
  2156  11.000,-    2200   2.000,-    2244   3.600,-    2436   1.200,- 
  2157        -     2201     850,-    2245   2.400,-    2437   2.100,- 
  2158        -     2202   4.800,-    2246   2.800,-    2501  47.000,- 
  2159   5.100,-    2203   5.500,-    2247   1.210,-    2502   4.600,- 
  2160   8.500,-    2204   3.200,-    2248     900,-    2503  15.000,- 
  2161   7.000,-    2205  17.500,-    2249  25.000,-    2504  11.500,- 
  2162   2.400,-    2206  10.500,-    2250     200,-    2505   1.600,- 
  2163   2.000,-    2207   6.500,-    2251     400,-    2506   4.800,- 
  2164   2.200,-    2208  20.000,-    2252     800,-    2507  10.000,- 
  2165   2.000,-    2209  23.000,-    2401        -     2508   4.400,- 
  2166   1.600,-    2210  26.000,-    2402   1.200,-    2509   1.200,- 
  2167   1.800,-    2211  13.000,-    2403        -     2510   4.600,- 
  2168  16.000,-    2212  12.500,-    2404        -     2511   8.000,- 
  2169   1.600,-    2213  10.500,-    2405     800,-    2512   7.000,- 
  2170   7.000,-    2214   5.500,-    2406   1.800,-    2513  10.000,- 
  2171  12.000,-    2215   3.000,-    2407   1.200,-    2514   1.700,- 
  2172   1.000,-    2216   8.500,-    2408  18.500,-    2515   4.600,- 
  2173     800,-    2217     800,-    2409   7.500,-    2516   8.000,- 
  2174   5.500,-    2218   8.500,-    2410   1.200,-    2517   7.500,- 
  2175  12.000,-    2219  15.500,-    2411   5.500,-    2518   3.600,- 
  2176   5.000,-    2220     600,-    2412   1.900,-    2519     800,- 
  2177  26.000,-    2221   1.760,-    2413   1.375,-    2520   1.500,- 
  2178  22.000,-    2222   3.600,-    2414   1.200,-    2521   1.300,- 
  2179  25.000,-    2223   2.000,-    2415        -     2522   3.600,- 
  2180   4.620,-    2224  11.300,-    2416        -     2523  15.000,- 
  2181   2.700,-    2225   4.000,-    2417        -     2524   3.000,- 
  2182   7.500,-    2226   2.100,-    2418  11.500,-    2525   2.000,- 
  2183   1.300,-    2227  12.500,-    2419   2.200,-    2526   1.600,- 
  2184   7.810,-    2228   6.500,-    2420   1.400,-    2527        -  
  2185  12.000,-    2229   5.600,-    2421   2.100,-    2528   4.000,- 
  2186   1.400,-    2230  11.000,-    2422   1.700,-    2529     800,- 
  2187     500,-    2231   7.500,-    2423        -     2530     800,- 
  2188        -     2232   1.200,-    2424   2.000,-    2531   1.210,- 
  2189   1.600,-    2233   8.500,-    2425     900,-    2532   1.600,- 
  2190  11.500,-    2234   9.500,-    2426     500,-    2533   1.600,- 
  2191   1.650,-    2235  10.500,-    2427   4.000,-    2534   1.400,- 
  2192   1.200,-    2236  24.000,-    2428        -     2535        -  
  2193   3.300,-    2237   3.200,-    2429   1.800,-    2536   3.700,- 
  2194   5.500,-    2238   5.000,-    2430   1.200,-    2537   1.700,- 
  2195  12.500,-    2239  21.000,-    2431   2.000,-    2538   2.250,- 
                                                                       
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.  
  2539   2.500,-    3024  10.000,-    3068   4.700,-    3226   3.400,- 
  2540   2.900,-    3025   9.000,-    3069   4.100,-    3227   2.500,- 
  2541  11.000,-    3026  11.000,-    3070   4.600,-    3228   1.100,- 
  2542   8.000,-    3027   6.500,-    3071   4.800,-    3229   1.000,- 
  2543  10.500,-    3028   7.500,-    3072        -     3230     400,- 
  2544   5.500,-    3029   5.000,-    3073   2.400,-    3231   1.200,- 
  2545   6.500,-    3030   8.000,-    3074   3.100,-    3232   6.100,- 
  2546  14.500,-    3031   6.000,-    3075   2.700,-    3233   4.800,- 
  2547   5.500,-    3032   9.000,-    3076   1.900,-    3234   4.100,- 
  2548   1.000,-    3033   8.000,-    3077   9.000,-    3235   2.800,- 
  2549   6.000,-    3034   8.500,-    3078   7.000,-    3236   7.500,- 
  2550   5.500,-    3035  15.500,-    3079   6.000,-    3237   2.365,- 
  2551   2.000,-    3036   8.500,-    3080   4.500,-    3301  40.000,- 
  2552   4.400,-    3037  14.500,-    3081   3.000,-    3302  50.000,- 
  2553   3.200,-    3038   9.000,-    3082   3.200,-    3303  26.000,- 
  2554   2.300,-    3039   6.000,-    3083   5.500,-    3304  29.000,- 
  2555  12.500,-    3040   8.000,-    3084   1.600,-    3305  28.000,- 
  2556   6.000,-    3041  28.600,-    3085   1.900,-    3306  15.500,- 
  2557  10.000,-    3042  17.500,-    3086   1.400,-    3307  12.500,- 
  2558     900,-    3043  15.500,-    3201     400,-    3308  14.000,- 
  2559   6.500,-    3044  11.000,-    3202   1.300,-    3309  14.000,- 
  3001     950,-    3045  14.000,-    3203   1.400,-    3310  23.000,- 
  3002  52.000,-    3046  12.500,-    3204   1.500,-    3311   7.500,- 
  3003  13.000,-    3047   7.500,-    3205  28.000,-    3312  11.500,- 
  3004   5.500,-    3048   7.000,-    3206   7.500,-    3313  13.500,- 
  3005   2.600,-    3049   5.600,-    3207   3.600,-    3314  25.000,- 
  3006 270.000,-    3050   5.600,-    3208   3.000,-    3315  16.500,- 
  3007  10.500,-    3051   8.500,-    3209  15.000,-    3316  13.000,- 
  3008  36.000,-    3052   6.500,-    3210   3.600,-    3317  19.500,- 
  3009   4.800,-    3053   5.000,-    3211   2.700,-    3318  44.000,- 
  3010   1.000,-    3054   7.000,-    3212     800,-    3319   8.000,- 
  3011  14.500,-    3055   4.800,-    3213   4.400,-    3320   5.500,- 
  3012   6.500,-    3056   6.500,-    3214  15.500,-    3321  19.000,- 
  3013   6.400,-    3057   6.500,-    3215   1.300,-    3322  10.000,- 
  3014   7.000,-    3058   4.600,-    3216   6.500,-    3323  14.000,- 
  3015   7.500,-    3059   6.000,-    3217  10.500,-    3324  37.000,- 
  3016   3.000,-    3060   3.600,-    3218  13.000,-    3325  17.000,- 
  3017   5.700,-    3061   2.500,-    3219   2.100,-    3326  26.000,- 
  3018   4.400,-    3062   2.300,-    3220   2.700,-    3327   3.300,- 
  3019  21.000,-    3063   2.100,-    3221   4.000,-    3328   4.200,- 
  3020   6.100,-    3064   2.200,-    3222   1.000,-    3329   6.500,- 
  3021  17.500,-    3065   1.540,-    3223   3.700,-    3330   3.400,- 
  3022   8.000,-    3066   2.300,-    3224   2.700,-    3331   9.000,- 
  3023   7.500,-    3067   6.500,-    3225   4.600,-    3332   2.000,- 
                                                                       
  OBJ.      KR.      
  3333  17.000,-                                                       
  3334   5.000,-                                                       
  3335  11.000,-                                                       
  3336  11.000,-                                                       
  3337   6.000,-                                                       
  3338   6.000,-                                                       
  3339   6.500,-                                                       
  3340   6.500,-                                                       
  3341  14.500,-                                                       
  3342   4.600,-                                                       
  3343   4.400,-                                                       
  3344   5.500,-                                                       
  3345  16.000,-                                                       
  3346   2.500,-                                                       
  3347   5.000,-                                                       
  3348   3.700,-                                                       
  3349   3.400,-                                                       
  3350   1.600,-                                                       
  3351   1.200,-                                                       
  3352   1.900,-                                                       
  3353   2.000,-                                                       
  3354   6.000,-                                                       
  3355   4.200,-                                                       
  3356   1.600,-                                                       
  3357   2.300,-                                                       
  3358   4.200,-                                                       
  3359   2.100,-                                                       
  3360   3.100,-                                                       
  3361   5.000,-                                                       
  3362   4.000,-                                                       
  3363   2.800,-                                                       
  3364   4.800,-                                                       
  3365   1.900,-                                                       
  3366     240,-                                                       
  3367  78.000,-                                                       
  Trukket: 1586.    

Se noen illustrerte salgseksempler!                                                                 
   
   
                                                                   

Tilbake / Back

 

Sist oppdatert  11. 12. 2008.        Kjell Germeten A/S.